Naturinstitutionen Moselinden

Moselinden ligger på landet og er omgivet af en smuk natur, som vi færdes meget i. Vi arbejder med "Grønne Spirer" der er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner.

Vi har to vuggestuegrupper, Haletudserne og Frøerne.

I børnehaveafdelingen har vi to børnehavegrupper, Brumbasserne og Krabberne. På vores legeplads har vi en dejlig hytte, hvor vi laver forskellige aktiviteter. 

Vi vægter en dagligdag, hvor der er plads til det enkelte barn, og hvor vi understøtter barnets perspektiv.

Vi har fokus på læringsmiljøerne, og hvad der rør sig i dem. Vi arbejder med planlagte og strukturerede aktiviteter.

Vi arbejder i makkerpar i medarbejdergruppen, da det giver en rød tråd gennem hverdagens aktiviteter for børnene.

Praktisk information

Selvom alle daginstitutioner i Odsherred Kommune er forskellige, er der alligevel en del, der gælder for os alle. Det kan du læse mere om på siden:

Herunder kan du se de praktiske oplysninger der er særlige for Moselinden.

Særlig praktisk for Moselinden

Kostpolitik

Bestyrelsen

Forældrebestyrelsen i Moselinden, består af 5 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 1 ledelsesrepræsentant.

Formand 2022: Randi Warming Lilleskov (Lærke og Andreas' mor)

Vi holder valg til bestyrelsen ved forældremødet hvert år i maj måned.

Fagcenteret afholder bestyrelseskursus i juni måned for bestyrelsesmedlemmerne. Vi holder 4 møder om året og i øvrigt efter behov. Referatet hænger altid i glasskabet.

Tilsynsrapport

Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med indholdet i dagtilbud, og den måde opgaverne udføres på. Tilsynet indgår som en del af kommunalbestyrelsens overordnede ansvar for kvalitetsudvikling inden for dagtilbudslovens rammer. I praksis er tilsynsopgaven delegeret til forvaltningen. Der er benyttet tre former for tilsyn: et årligt uanmeldt tilsyn, et opfølgende tilsyn og et skærpet tilsyn. Forvaltningen træffer beslutning om opfølgende tilsyn, hvis det almindelige tilsyn giver anledning til særlig opmærksomhed fx omkring kvaliteten i dagtilbuddet, ny leder, leder med længerevarende sygemelding eller højt sygefravær blandt personalet, der påvirker driften og den pædagogiske kvalitet mv. Er der tale om opfølgende eller skærpet tilsyn, understøttes det af oplysninger om planer for tiltag og en tidshorisont for, hvornår ændringerne senest skal være gennemført. En tilsynsrapport er offentlig tilgængelig på hjemmesiden, indtil den afløses af den næste rapport.
Tilsynsrapport 2020-2021

Kontakt

Fremmøde

Du kan ringe til os på 59 65 90 01.

Vestergade 10 A, 4571 Grevinge
Mandag
kl. 6.00-16.45
Tirsdag
kl. 6.00-16.45
Onsdag
kl. 6.00-16.45
Torsdag
kl. 6.00-16.45
Fredag
kl. 6.00-16.30

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Moselindens e-mail.